Management

Voor een select aantal artiesten verzorgt HdBP het management. HdBP voert contractonderhandelingen op elk gebied en zorgt voor de planning van studio-opnames, releases, mediacampagnes en adviseert bij het maken van verschillende, strategische keuzes.

Management, van de oud-Franse term ménagement "de kunst van het dirigeren, leiden" en van het Latijnse manu agere "aan de hand leiden", is een proces, geheel van opeenvolgende menselijke activiteiten.
Een eenvoudige definitie voor managen is: Eén of meer mensen bewegen tot het gecontroleerd uitvoeren van activiteiten gericht op het bereiken van een vooraf vastgesteld doel.

 << back